Publicerad: 30 maj 2018

Plug In minskar studieavbrotten på gymnasiet

Det går att minska studieavbrotten. I Jämtland, som medverkat i Plug In sedan starten, har andelen studieavbrott minskat från 12 procent till mellan 2 och 5 procent på de skolor som deltagit i Plug In-samarbetet.

Nästan en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning på fyra år. Lite mer än var tionde niondeklassare saknar behörighet för att ens komma in på gymnasiet. Ofullständiga betyg och studieavbrott är inte enbart ett problem för skolan. Att förebygga studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden.

2012 initierade SKL Plug In - Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Sammanlagt deltog 47 kommuner från sex regioner. Målsättningen var att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att i högre grad få elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Och det har fungerat! Andelen studieavbrott har minskat på de skolor som deltagit i projektet och generella framgångsfaktorer i arbetet med att minska studieavbrott har identifierats genom djupstuder.

Det går att minska studieavbrotten på gymnasiet - intervju med Anna Liljeström på PlugInnvation

Framgångsfaktorer i arbetet med att förhindra studieavbrott

Så fungerade Plug In 

Utbildning - Nyckeln till arbete

Arbetet med att förhindra studieavbrott fortsätter i Plug In 2.0

Hösten 2015 startade Plug In 2.0, som är en direkt fortsättning på Plug In. Huvudfokus i det fortsatta projektet är att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvalitén i gymnasieskolan så att fler elever slutför sina studier. Målsättningen att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Projektet  pågår fram till hösten 2017 och leds av SKL i samverkan med åtta regioner. Totalt beräknas 3000 ungdomar spritt över ett 40-tal kommuner nås under projekttiden. Liksom sin föregångare är det nya projektet finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner.

Regioner som ingår i Plug In 2.0

Under pågående projekttid finns inte möjlighet att ta in nya regioner i Plug In 2.0, men det går att följa det arbete som görs i deltagande kommuner på PlugInnovation.se.

Kunskap och inspiration på PlugInnovation.se

På PlugInnovation.se kan du ta del av kunskap, framgångsfaktorer och erfarenheter från kommuner som medverkar i projektet. PlugInnovation.se är en digital plattform som har utvecklats inom ramen för Plug In. Där finns exempel på allt ifrån hur man minskar skolfrånvaro, hittar effektivare studievägar för nyanlända samt hur man stöttar unga killar och tjejer som har hoppat av skolan till att återgå i studier eller annan sysselsättning.

PlugInnovation.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot