Publicerad: 5 juli 2018

Avbrottsförebyggande arbete, Plug In

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier.

En gymnasieexamen är inte bara viktig för att initialt komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet – och i förlängningen risk för utanförskap.

Sedan 2012 har SKL drivit projektet Plug In tillsammans med åtta regioner. I ett 70-tal kommuner som ingått i projektet har ett målmedvetet utvecklingsarbete bedrivits, allt för att ge fler ungdomar bättre möjligheter att slutföra sina studier.

Plug In minskar studieavbrotten på gymnasiet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot