Publicerad: 10 oktober 2018

Gymnasieskolans program, huvudmän och elever

Gymnasieskolans utbildningar är indelade i tre programtyper: yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram.

De två förstnämnda kallas nationella program och ställer vissa krav på behörighet. Elever som saknar behörighet för studier på nationella program får inleda gymnasieutbildningen på ett introduktionsprogram.

Gymnasieutbildning anordnas läsåret 2017/18 i 261 av landets 290 kommuner. Huvudmän för utbildningen kan vara kommuner, landsting, gymnasieförbund och enskilda huvudmän. Totalt finns drygt 1 300 gymnasieskolor, varav nästan 1 000 har kommunal huvudman.

Omkring hälften av alla gymnasieelever går i en kommunal skola belägen i hemkommunen. Detta betyder att många elever pendlar till en annan kommun eller går i en fristående skola i hemkommunen. Aktuellt läsår går nästan 348 000 elever i gymnasieskolan, vilket är det högsta antalet elever under den senaste femårsperioden.

Gymnasiesärskolans program, huvudmän och elever

Gymnasiesärskolan riktar sig till elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och erbjuder utbildning inom nationella respektive individuella program. Läsåret 2017/18 anordnas utbildning inom gymnasiesärskolan i 161 av landets 290 kommuner och vid 251 skolor, varav majoriteten med kommunal huvudman.

Antalet elever i gymnasiesärskolan har minskat sedan åren innan denna skolform och gymnasieskolan reformerades 2013 respektive 2011. Omkring 6 100 elever läser i gymnasiesärskolan.

Numera har elever som gått i grund­särskolan också möjlighet att läsa två av gymnasieskolans intro­duktionsprogram, yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Åsa Bengtsson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot