Publicerad: 3 juni 2019

Fråga och svar

Behöver jag rapportera till SKL?

I februari 2020 ska en projektplan som beskriver införandet av metoden skickas till SKL. Projektplanen ska följa en mall som tillhandahålls av SKL.

I december 2020 ska en redogörelse för hur arbetet har fortskridit skickas till SKL. Redogörelsen ska följa en mall som tillhandahålls av SKL, och inkludera en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts. Medel som inte använts i enlighet med riktlinjerna i tilldelningen ska återbetalas.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot