Publicerad: 2 juli 2019

Fråga och svar

Hur många skolhuvudmän kan få medel?

Ett 30-tal skolhuvudmän kan få medel.

Tidigare har SKL aviserat att sju till åtta skolhuvudmän kan få medel. Att SKL nu kan ge utvecklingsmedel till fler, beror på att regeringen beviljat SKL:s ansökan om ytterligare medel för våldsförebyggande arbete i skolan inom ramen för SKL:s kvinnofridssatsning.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot