Publicerad: 3 juni 2019

Fråga och svar

Vad får medlen användas till?

Medlen ska användas för att införa och pröva en kunskapsbaserad metod för att förebygga kränkningar, hot, trakasserier och våld i en till två skolor.

Medlen är avsedda främst för att täcka kostnader för utbildning och handledning av skolpersonal i metoden. Detta kan utföras av till exempel en metodförvaltare eller en annan part som erbjuder utbildning och handledning i metoden. En del av medlen får även användas till egna personalkostnader för införandet av metoden.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot