Publicerad: 3 juni 2019

Fråga och svar

Vem kan söka medel?

Utlysningen riktar sig till kommunala skolhuvudmän och avser främst grundskolan och gymnasieskolan. Kunskapsbaserade metoder för att förebygga våld i skolan är som regel riktade till äldre elever. I denna utlysning välkomnas dock även ansökningar gällande förskolan.

Intresseanmälan kan göras av rektor eller chef i kommunförvaltningen. Ansökan ska skrivas under av förvaltningschef eller motsvarande.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot