Publicerad: 3 juni 2019

Fråga och svar

Vilka kunskapsbaserade metoder kan jag söka medel för?

För att få medel måste den metod du valt vara kunskapsbaserad, utvärderad och tydligt dokumenterad i till exempel en manual.

Metoder som riktar sig till alla på en skola och som har ett tydligt jämställdhetsfokus prioriteras.

Med en kunskapsbaserad metod menas här en metod som bygger på forskning om risk- och skyddsfaktorer för kränkningar och våld. Med en utvärderad metod menas en metod som har utvärderats vetenskapligt av forskare vid ett lärosäte.

Ett exempel på en metod som uppfyller dessa kriterier är programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). MVP förvaltas av riksorganisationen Män för Jämställdhet, och är en relativt ny metod i Sverige. Den används i dagsläget vid drygt 30 grundskolor (årskurs 7-9) och gymnasieskolor.

Mentors in Violence Prevention, Män för jämställdhet

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot