Publicerad: 3 juni 2019

Fråga och svar

Vilket stöd kan SKL ge under implementeringen?

De skolhuvudmän som tilldelats medel har möjlighet att delta i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd. Nätverket drivs av SKL och ett första möte hålls senhösten 2019.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot