Publicerad: 22 augusti 2019

Kurser och konferenser skola och förskola

 • tisdag
  22
  okt
  2019

  Gymnasieantagning i praktiken, Göteborg

  Konferensen riktar sig till dig som arbetar med antagning till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor.

 • onsdag
  30
  okt
  2019

  Samtal om förskolans organisation, ledarskap och yrkesroller, tillfälle 1

  Välkommen till rundabordssamtal 30 oktober, 26 november respektive 27 november. Du kan bidra till SKL:s arbete med att stödja kommuner i arbetet med förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning.

 • måndag
  11
  nov
  2019

  Nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

  11 november lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende. Programmet riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa.

 • tisdag
  26
  nov
  2019

  Samtal om förskolans organisation, ledarskap och yrkesroller, tillfälle 2

  Välkommen till rundabordssamtal 30 oktober, 26 november respektive 27 november. Du kan bidra till SKL:s arbete med att stödja kommuner i arbetet med förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning.

 • tisdag
  26
  nov
  2019

  Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

  Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att ba...

 • tisdag
  26
  nov
  2019

  Grundkurs i gymnasieantagning

  Välkommen till en gedigen grundutbildning för dig som arbetar med gymnasieantagning och andra handläggningsfrågor inom gymnasieskolan. 

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Samtal om förskolans organisation, ledarskap och yrkesroller, tillfälle 3

  Välkommen till rundabordssamtal 30 oktober, 26 november respektive 27 november. Du kan bidra till SKL:s arbete med att stödja kommuner i arbetet med förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning.

 • måndag
  2
  dec
  2019

  Grundkurs - skolförfattningarna och kommunallagen för personal och förtroendevalda

  En kurs riktad till nyvalda (eller sittande) förtroendevalda i utbildningsnämnd och personal i skolor och på skolförvaltningar.

 • tisdag
  10
  dec
  2019

  Hur upptäcka och arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck?

  Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.

 • torsdag
  6
  feb
  2020

  Innovationsguiden: Utvecklingsprogram för Skolans digitalisering

  År 2022 ska samtliga huvudmän nått målen i regeringens strategi för skolväsendets digitalisering. SKL erbjuder nu skolans huvudmän – förvaltningsledning, skolledare och andra medarbetare – möjligheten att delta i en beprövad och kreativ modell för in...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot