Publicerad: 10 oktober 2018

Mottagande nyanlända elever Örebro kommun

Perrongen är sedan 2009 Örebro kommuns gemensamma ingång för nyanlända barn och ungdomar mellan 0 och 19 år.

På Perrongen får nyanlända elever och deras vårdnadshavare, eller god man, information om det svenska skolsystemet. Här påbörjas också den första delen i kartläggningsarbetet som främst fokuserar på elevens skolbakgrund, förutsättningar och behov. Kartläggning ligger till grund för erbjudande om skolplacering, som sker i samråd med elev, vårdnadshavare, eller god man och rektor.

Språkklass

Just nu har vi tre skolor som erbjuder undervisning i språkklass. Här får eleverna ämnesundervisning parallellt på somaliska eller arabiska och svenska.

Introduktionsklass

Antalet introduktionsklasser anpassas efter behov och finns just nu på fyra olika skolor.

Gymnasiet

Elever mellan 16-19 år placeras i gymnasiekolans språkintroduktion. I språkintroduktion finns två nivåer. Den första nivån innebär att eleverna börjar på SPRI-bas med undervisning i svenska, engelska, matematik och idrott samt temastudier i nära samarbete med studiehandledarna på modersmålet. Eleverna flyttar till den andra nivån när de nått A2:2 enligt den gemensamma europeiska referensramen i språk. Där kan de läsa grundskoleämnen.

Språkintroduktion har också ett bra samarbete med SFI.

Aktuellt

Kommunen planerar en heldag med inspirerande föreläsningar under hösten 2014 med temat Nyanländas lärande.

Information om vad som är på gång i Örebros skolor

Lärare i språkklass som bloggar

Kontakt

Leif Ageland
Enhetschef
019-21 68 15leif.ageland@orebro.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot