Publicerad: 10 oktober 2018

Mottagningsenhet Kristianstads kommun

Slussen är Kristianstad kommuns verksamhet för mottagande av nyanlända familjer med barn som ska börja i förskola eller skola. Introduktionen i Slussen utgår från att föräldrar och barn tillsammans deltar i verksamheten. Det är barn och ungdomar 1-19 år och minst en av vårdnadshavarna.

Slussens kartläggningar ska ge förskolor och skolor förutsättningar att planera en individuellt anpassad start för barn och ungdomar. Verksamheten ska ge förståelse för föräldraskap och förskole- och skolkultur i Sverige.

Familjerna är på Slussen under förmiddagarna fyra dagar i veckan under en period av fyra veckor. Undervisning i Svenska som andra språk påbörjas direkt. Sociala rådgivare kartlägger familjens bakgrund och livssituation samt eventuella behov av stödinsatser beskrivs och initieras.

Under tiden på Slussen får vårdnadshavarna vid flera tillfällen information om det svenska samhället.

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskola, Kristianstad

Kontakt

Kristian Nilsson
0733-13 41 51
kristian.nilsson@kristianstad.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot