Publicerad: 10 oktober 2018

Organisation för mottagande av nyanlända elever Södertälje kommun

En ny modell för åk. 5-9 elever påbörjades augusti 2013 för nyanlända arabisktalande elever från Syrien, Irak och Egypten.

En modersmålslärare i arabiska ansvarar för det första mötet med vårdnadshavare och elev/elever.

Första mottagandet/samtalet sker centralt i kommunen. Eleverna erbjuds därefter plats på de skolor som har särskild beredskap och extra resurs för nyanlända arabisktalande elever i åk.5-9.

Det är några skolor i taget som har särskild beredskap, de förväntas ta emot cirka 30 elever, därefter står ytterligare skolor beredda. En målsättning är att fördela ansvaret på fler skolor inom kommunen.

Kommunen har tagit fram riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i grundskola och grundsärskola. Utöver riktlinjerna finns ett stödmaterial och blanketter att använda vid skolornas mottagande av nyanlända elever.

Kontakt

David Nilsson
Utvecklingsledare
031-315 30 23, 0704-09 01 68
david.nilsson@molndal.se

Britt-Marie Wallhult
Samordnare språkintroduktion och SFI
0703-03 55 39
britt-marie.wallhult@molndal.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot