Publicerad: 11 december 2017

Studiehandledning online i Kronobergs län

I Kronobergs län bedrevs mellan 2012 och 2015 ett projekt med studiehandledning online, företrädesvis i matematik.

Skolcheferna i länet önskade se en fortsättning av online-verksamheten. Det resulterade i att sju av de åtta kommunerna nu erbjuds språkverkstad online två timmar var i veckan; en för grundskolans äldre år och en för gymnasiet. Det är framförallt i matematik som eleverna erbjuds detta. I dagsläget erbjuds det i arabiska, dari och somaliska.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot