Publicerad: 10 oktober 2018

Studiehandledning online i Kronobergs län

I Kronobergs län bedrevs mellan 2012 och 2015 ett projekt med studiehandledning online, företrädesvis i matematik.

Skolcheferna i länet önskade se en fortsättning av online-verksamheten. Det resulterade i att sju av de åtta kommunerna nu erbjuds språkverkstad online två timmar var i veckan; en för grundskolans äldre år och en för gymnasiet. Det är framför allt i matematik som eleverna erbjuds detta. I dagsläget erbjuds det i arabiska, dari och somaliska.

Kontakt

Madeleine Médoc
Enhetschef flerspråksenheten
Centrumskolan
0470-436 41
madeleine.medoc@vaxjo.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot