Publicerad: 17 januari 2019

Digitalisering i gymnasieskolan

Digitalisering i gymnasieskolan var temat för ett av seminariepassen på årets gymnasiekonferens.

Webbsändning av seminariepass från gymnasiekonferensen 2017

Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens för att främja kunskapsutveckling.

Handlingsplanen, tillsammans med strategin och de redan beslutade förändringarna i styrdokumenten, ska ses som en helhet. Den ska peka ut vägen framåt och ge skolan bra förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Ur innehållet

Carl Heath, Research Institutes of Sweden, RISE, inleder med en filosofisk betraktelse av hur digitaliseringen förändrar vårt sätt att se på världen.

Johanna Karlén, fd projektledare SKL, presenterar den nationella strategin för skolväsendets digitalisering och vad det innebär för gymnasieskolan.

Peyman Vahedi, Ådalsskolan i Kramfors och Oscar Semb, Academedia konkretiserar ämnet och ger exempel på hur de arbetar med digitaliseringen och dess möjligheter i sin respektive vardag.

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot