Publicerad: 23 oktober 2017

Grundkurs i gymnasieantagning 2018

För dig som just börjat arbeta med frågor i gymnasieskolan som avser mottagande, antagning, gymnasiesamverkan och skolekonomi genomför vi en särskild grundkurs.

Kursen äger rum den 16-18 januari 2018  i Sigtuna, hotell Kristina.

Inbjudan Grundkurs för gymnasieantagning (PDF, nytt fönster)

Anmäl dig till Grundkurs i gymansieantagning 2018

Kursen vänder sig till nyanställd personal, men även till de som har arbetat ett tag med antagningsfrågor, bidragshantering fristående skolor, interkommunala ersättningar m.m.

Kursen genomförs under tre dagar på Kristina konferens i Sigtuna. Utbildningen genomförs i mindre grupp för att på så sätt kunna skapa en mötesplats med naturlig dialog inom följande områden:

  • Gymnasieskolans utformning och organisation
  • Regelverket för antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • Interkommunal ersättning, bidrag till friskolor samt inackorderings- och resebidrag
  • Mottagande, behörighet och urval till gymnasieskolans program
  • Praktiskt antagningsarbete, hur går det till?

Utbildningen ger utrymme för övningar och egna frågor.

Kursen leds av Annette Holm Persson och Sabina Svahn

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot