Publicerad: 28 oktober 2016

Gymnasieutredningen överlämnar sitt förslag

Måndagen den 31 oktober överlämnas Gymnasieutredningens betänkande till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Särskild utredare har varit Helén Ängmo. Hon tillträdde i början av året posten som generaldirektör för Skolinspektionen.

Utredningens huvudsekreterare Torun Rudin kommer att berätta om innehållet i utredningen vid SKL:s gymnasiekonferenser, vilka äger rum under november månad i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Uppdraget har varit att lämna förslag innebärande att de nationella programmen vidareutvecklas och ger en bred gemensam kunskapsbas.

Bestämmelserna om stödåtgärder är ett av de områden utredningen haft i uppgift att se över. En annan uppgift har varit att analysera och föreslå åtgärder så att alla ungdomar påbörjar och avslutar en gymnasieutbildning.

Inbjudan (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot