Publicerad: 27 oktober 2016

SKL:s elevenkät ersätts med Skolinspektionens data

SKL kommer inte längre att samla in svar på enkäten ”Elevernas syn på skolan”. I stället används data från Skolinspektionens elevenkät. Syftet är att minska enkätbördan för kommuner och skolor.

När SKL tillsammans med ett antal kommuner tog fram gemensamma enkätfrågor fanns inget motsvarande. SKL såg behovet av en undersökning som fångar hur väl kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och hur eleverna ser på skolan och undervisningen. Omkring 100 000 elever har besvarat enkäten de senaste åren, vilket gjort att den länge har varit landets största elevenkät.

- Jag är stolt över att vi bidragit till att sätta ljus på frågor som handlar om elevernas engagemang, motivation och delaktighet. Att så många som 70 procent av landets kommuner själva har valt att delta visar att enkäten fyller en viktig funktion och är väl använd och uppskattad, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef.

Anledningen till att enkäten nu avvecklas är att Skolinspektionen genomför sin undersökning med liknande frågor med tätare frekvens än tidigare. Alla kommuner omfattas av enkäten vartannat år. SKL och Skolinspektionen har därför under det senaste året haft en dialog om hur vi kan samarbeta.

SKL kommer därmed från och med läsår 2016/2017 att avveckla sin enkät och istället använda data som Skolinspektionen samlar in i sin Skolenkät. Dessa resultat kommer att presenteras både i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och i Öppna jämförelser.

Minskad enkätbörda för kommuner och skolor

- Vi vill minska enkätbördan för kommuner och skolor. Samtidigt har det varit viktigt för oss att fortsatt kunna ge kommunerna en bild av hur eleverna ser på skolan och undervisningen. Det kommer vi nu kunna göra, säger Per-Arne Andersson.

- Vi ser positivt på att resultaten från vår Skolenkät sprids även via SKL:s kanaler. Det är bra att skolorna och huvudmännen också kan använda resultaten i sitt lokala utvecklingsarbete, säger Helen Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Fakta om elevernas syn på skolan

SKL har redovisat resultat från enkäten ”Elevernas syn på skolan” sedan 2010. Elevenkäten mäter hur väl skolan och kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och andra aspekter som har med skolans hela uppdrag att göra.

Från och med 2017 kommer SKL:s elevenkät avvecklas och SKL kommer istället att använda data från från Skolinspektionens Skolenkät. Det innebär att den insamling som SKL gör till och med sista augusti 2016 kommer att vara den sista. Dessa resultat kommer att presenteras i Öppna jämförelser 2016, som publiceras i december 2016. 

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot