Publicerad: 29 augusti 2019

SKL söker lärande exempel på analyser av kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

SKL undersöker förutsättningarna att ta fram Öppna jämförelser på förskoleområdet. I det arbetet söker vi lärande exempel från dig som arbetar med att mäta och följa upp måluppfyllelse i förskolan.

Under 2019 genomför SKL en förstudie för att undersöka förutsättningarna att ta fram Öppna jämförelser på förskoleområdet.

– Inom ramen för det arbetet efterlyser vi nu lärande exempel på hur huvudmän och förskolor arbetar med att mäta, analysera och följa upp kvalitet och måluppfyllelse i förskolan, säger Maria Caryll, sektionschef, SKL.

Vill du bidra med exempel, kontakta anna.tornberg@skl.se eller jonas.finnman@skl.se.

Förstudien ska bland annat inventera vilken statistik som finns tillgänglig i dag samt se över hur kvalitet i förskolan på olika sätt skulle kunna mätas och uttolkas.

– Vi tror att det skulle skapa ett mervärde för SKL:s medlemmar att samla nyckeltal och analyser om förskolan under paraplyet Öppna jämförelser. Det kan också bidra till att frågan om förskolans kvalitet och betydelse i högre grad uppmärksammas, säger Maria Caryll.

– Vår tidsplan är att vara klara med förstudien under 2019. Vi undersöker förutsättningarna för att ta fram en Öppen jämförelse för förskola år 2020.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Finnman
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot