Publicerad: 11 oktober 2018

Webbsändning om förskolans kompetensförsörjning

Det råder brist på både förskollärar- och barnskötarutbildade och bristen väntas öka. Rekrytering av nyutbildade kommer inte att räcka för att möta kompetensbehoven. Vad kan vi göra för på lokal och nationell nivå?

Webbsändning: http://play.skl.se/live/forskolans-kompetensforsorjning

Tid: 20 april 2018 10.00 - 10.30

Innehåll

  • Hur ser rekryteringsläget ut de kommande åren?
  • Vad kan man göra lokalt för att möta behoven?

Medverkande

  • Utredare från SKL
  • Uppsala Universitet
  • Uppsala kommun
  • Örebro kommun

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot