Publicerad: 7 april 2017

Bättre undervisning är viktigare än nya regler

Utgå från forskning och beprövad erfarenhet av vad som fungerar bra i skolor och klassrum.

Sverige har länge haft en strid ström av skolreformer. Det skapar oro och ryckighet i skolornas planering och undervisning.

Många reformer genomförs hastigt utan tydlig förankring i forskning och verksamhet.

De flesta handlar om regler, kontroll och system istället för stöd som stärker professionen och utvecklar undervisningen.

Det saknas systematiska utvärderingar av skolans reformer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot