Publicerad: 7 april 2017

Så stärker vi den svenska skolan

Det är dags att ta vara på fördelarna med den kommunala skolan.

  • Det är dags att utveckla undervisning istället för regler och system.
  • Det är dags att kommunernas ansvar och befogenheter hänger ihop.
  • Det är dags att lyssna på forskning och professionens erfarenheter.
  • Det är dags att uppmärksamma framgångsrik lokal skolutveckling.
  • Det är dags att staten stärker dialogen om skolan med huvudmännen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot