Publicerad: 7 april 2017

Stärk skolans profession

Att lita på de professionella bedömningarna och att kunna agera inom sitt mandat är hörnstenar.

Regeringen och huvudmännen kan tillsammans utveckla skolans ledarskap, förbättra undervisningen och öka läraryrkets attraktivitet.

De senaste årens arbete i Ontario, Kanada är ett exempel på god dialog där professionen varit drivande i förbättringsarbetet.

Där uttrycker lärarna och skolorna vilka nationella insatser som behöver göras. Forskare deltar i utvecklingsarbetet och goda erfarenheter sprids.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot