Publicerad: 11 oktober 2018

Enkät: Elevernas syn på skolan

För att minska enkätbördan för kommuner och skolor har SKL:s enkät ”Elevernas syn på skolan” att avvecklats. SKL kommer istället att använda data från Skolinspektionens skolenkät för att redovisa och analysera kommunernas resultat.

De senaste åren har cirka 70 procent av landets kommuner valt att besvara SKL:s elevenkät. Enkäten har visat att de flesta elever är nöjda med skolan och undervisningen. Bakgrunden till att SKL:s insamling av enkätsvar avvecklas är att Skolinspektionen har ändrat sin tillsynscykel vilket innebär att alla skolor och huvudmän omfattas av Skolenkäten vartannat år.

Genom Skolenkäten samlar Skolinspektionen in svar från samtliga elever i Sverige i årskurs 5, 9 och i gymnasieskolans år 2. Enkätfrågorna är snarlika varandra, förutom att Skolinspektionen ställer flera frågor än SKL.

I syfte att minska enkätbördan för huvudmän och skolor kommer därför SKL:s elevenkät avvecklas från och med 2017. SKL kommer i stället att använda data från Skolinspektionens skolenkät som kommer att presenteras i Kolada och i ÖJ. Det innebär att den insamling som SKL gjort till och med sista augusti 2016 kommer att vara den sista. Dessa resultat kommer att presenteras i Öppna jämförelser 2016, som publiceras i december 2016.

Informationsbrev om avveckling av SKL:s elevenkät (PDF, nytt fönster)

Information om enkät Elevernas syn på skolan

Resultat 2015/16

I elevundersökningen för läsåret 2015/16 kan 216 kommuner jämföra sig när det gäller elevernas syn på skolan. SKL rankar kommunerna efter deras resultat. Fullständig rankninglista med samtliga deltagande kommuner på samtliga frågor hittar du i Excel-filen nedan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Helena Bjelvenius
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot