Publicerad: 11 oktober 2018

Distansundervisning

Distansundervisning i grund- och gymnasieskolan är idag inte tillåten enligt skollagen förutom vissa undantag.

Idag finns ingen fastställd definition i skollagen om vad distansundervisning är. I betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) föreslås att distansundervisning ska definieras som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare kan vara åtskilda i både tid och rum.

Idag är distansundervisning i grund- och gymnasieskolan inte tillåten enligt skollagen, men det finns undantag. Inom grundskolan bedrivs distansundervisning av Sofia Distans och inom gymnasieskolan av Korrespondensgymnasiet.

Sofia Distans

Korrespondensgymnasiet

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot