Publicerad: 11 oktober 2018

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Skolverket ansvarar för en försöksverksamhet med fjärrundervisning i flera ämnen och kurser än som är tillåtet enligt gällande regelverk.

Försöksverksamheten, som påbörjades 2016, kommer att pågå till den 30 juni 2019.  Fjärrundervisningen får enbart bedrivas inom den egna organisationen.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot