Publicerad: 11 oktober 2018

Kompetensförsörjning och långsiktigt teknikintresse, KOOLT

SKL, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Ingenjörer uppmärksammar tillsammans behovet av kompetens inom teknik och naturvetenskap i såväl näringsliv som offentlig sektor.

Satsningen, som går under namnet KOOLT har hittills genererat en kartläggande rapport som presenterats för Utbildningsdepartementet och ett seminarium.

Syftet med dessa aktiviteter är att påverka aktörer i skola och politik för att understryka relevansen i kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik för framtida yrken och samhälle. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta tillvara och stimulera barns naturliga nyfikenhet för dessa ämnen.

Öka antalet elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen

Ett första mål för satsningen är att öka intresset för naturvetenskaps- och teknikprogrammen i gymnasieskolan så att minst 30 procent av eleverna läser dessa utbildningar år 2020. Det innebär att andelen ska öka med cirka tio procentenheter på fem år. Eftersom vi samtidigt ser rekryteringsproblem bland flera av gymnasieskolans yrkesprogram är det framför allt från de övriga högskoleförberedande programmen elever kan lockas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot