Publicerad: 11 oktober 2018

KARTA – en lärande förskoleorganisation

Förskolesatsningen KARTA är en vidareutveckling av SKL:s uppskattade arbete med PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). KARTA bygger på PRIO:s framgångsrika metodik, men har anpassats särskilt för förskolan.

Under 2017 genomfördes ett första pilotprojekt i samarbete mellan SKL och Landskrona stad. I förskolan som deltog kartlades utvecklingsbehov och utifrån det tas nya arbetssätt fram. Arbetet genomfördes via en process med aktiv medverkan av förskolechef, förskollärare och barnskötare. Centralt i KARTA – liksom i PRIO - är att utvecklingsarbetet utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KARTA tar ett helhetsgrepp om förskolans verksamhet

Förskolans läroplan har inga uppnåendemål eller kunskapskrav för barnens lärande. Förskolans mål är istället formulerade som mål som verksamheten ska sträva mot. Merparten av de verktyg och metoder som har utvecklats för att utvärdera förskolans resultat baserar sig därför, helt naturligt, på brukarundersökningar och personalens självskattningar.

Det är svårare att hitta verktyg som tar ett helhetsgrepp om förskolans hela verksamhet på både verksamhets- och huvudmannanivå. Det är det SKL försöker ändra på med hjälp av KARTA. I detta utvecklingsarbete sätts luppen på exempelvis organisation, planering, pedagogik, ledning, resursfördelning och organisationskultur.

KARTA testas i fler kommuner

Våren 2018 inleds nästa fas i KARTA. Under resten av året kommer modellen att prövas och vidareutvecklas i ytterligare 5-10 pilotkommuner. SKL har som mål att samtliga kommuner på sikt ska kunna erbjudas att delta.

Utbildning av 2-4 förändringsledare

SKL har tagit fram en skräddarsydd utbildning för förändringsledare. Det är förändringsledarna som genomför den operativa delen av arbetet (kartläggningen) och därefter bistår förskolechef och personal  i arbetet med att utveckla nya arbetssätt och processer. Varje pilotkommun deltar med 2-4 förändringsledare. En förändringsledare är en person med bred kunskap om verksamheten och som är bekväm med att leda processer; lämpligen förskollärare, utvecklingsledare, projektledare eller liknande.

Utbildningen är planerad att starta i april/maj och pågå till december 2018. Omfattningen är cirka tre träffar i Stockholm medan merparten av arbetet sker på hemmaplan i form av aktivt förändringsarbete vid de deltagande förskolorna.

Anmälan

Fram till 1 mars är det möjligt för kommuner att anmäla sig till nästa fas av KARTA. Urvalet sker sen med hänsyn till bland annat geografisk spridning.

Inbjudan KARTA

Anmälan KARTA

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare
  • Anna Tornberg
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot