Publicerad: 23 september 2019

KARTA – en lärande förskoleorganisation

Förskolesatsningen KARTA är en vidareutveckling av SKL:s arbete med PRIO. KARTA bygger på PRIO:s framgångsrika metodik, men har anpassats särskilt för förskolan.

KARTA tar ett helhetsgrepp om förskolans verksamhet

Verktyget KARTA (Kartläggning, Analys, Resultat, Tidsanvändning och Arbetsmetoder) fokuserar på organisation, planering, pedagogik, ledning, resursfördelning och organisationskultur. Arbetet genomförs via en process med aktiv medverkan av rektor, förskollärare och barnskötare.

KARTA ska bidra till att skapa en lärande organisation

KARTA har som målsättning att ge huvudman och rektor i förskolan en kvalitetsutvecklingsmodell för ökad kunskap om förskolans styrkor, och utvecklingsbehov.

Verktyget ska skapa bättre förutsättningar att styra förskolans resurser dit de gör störst nytta. På sikt ska KARTA bidra till att skapa en lärande organisation – en verksamhet som bygger på kontinuerlig förbättring för att främja barns utveckling och lärande.

KARTA består en av en process i tre faser

KARTA består av tre faser – kartläggning, lokal anpassning och genomförande. Kartläggningen genomförs av för ändamålen utbildade förändringsledare. Dessa bistår sen rektor och medarbetare i arbetet med att utveckla nya arbetssätt och processer.

Verktyget genomgår vidareutveckling under 2019

KARTA utvecklades av SKL tillsammans med, och på initiativ av, Landskrona stad. Modellen har därefter testats i fler kommuner och utifrån dessa erfarenheter vidareutvecklas KARTA-verktygen under 2019 tillsammans med sju pilotkommuner – Borlänge, Gagnef, Kalmar, Lysekil, Sollefteå, Stockholm och Sundbyberg. SKL har som ambition att samtliga kommuner på sikt ska kunna erbjudas att delta.

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare
  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot