Publicerad: 8 augusti 2018

Det går att minska studieavbrotten

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier.

Illustration av ungdomar i grupp

En gymnasieexamen är inte bara viktig för att initialt komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet – och i förlängningen risk för utanförskap.

Sedan 2012 har SKL drivit projektet Plug In tillsammans med åtta regioner. I ett 70-tal kommuner som ingått i projektet har ett målmedvetet utvecklingsarbete bedrivits, allt för att ge fler ungdomar bättre möjligheter att slutföra sina studier.

Framgångsfaktorer

Under den första perioden av projektet (2012-2015) identifierades fem framgångsfaktorer i arbetet  med att motverka studieavbrott. Enskilda skolor som varit med i arbetet har visat på fantastiska resultat både när det gäller minskade avbrott och högre andel behöriga till gymnasiet.

Framgångsfaktorer i arbetet med att förhindra studieavbrott

Exempel från skolor som medverkat i Plug In

Regioner i Plug In 2.0

Viktigt med förbyggande arbete

Utifrån de fallstudier som gjorts i projektet har det blivit tydligt att ett effektivt förebyggande arbete kräver insatser på flera nivåer, både på individnivå, såsom att identifiera riskfaktorer, följa upp viktiga indikatorer och snabbt vidta åtgärder. Men också generella insatser, som att arbeta med trygghet, inkludering och positiva relationer mellan elever och skolpersonal.

Tre nivåer av förbyggande arbete i Plug In

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot