Publicerad: 14 november 2018

Det går att minska studieavbrotten

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier.

Illustration av ungdomar i grupp

En gymnasieexamen är inte bara viktig för att initialt komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning även löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet senare i livet – och i förlängningen risk för utanförskap.

Sedan 2012 har SKL drivit projektet Plug In tillsammans med åtta regioner. I ett 70-tal kommuner som ingått i projektet har ett målmedvetet utvecklingsarbete bedrivits, allt för att ge fler ungdomar bättre möjligheter att slutföra sina studier.

Framgångsfaktorer

Under den första perioden av projektet (2012-2015) identifierades en rad framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott.

Framgångsfaktorer i arbetet med att förhindra studieavbrott

Regioner i Plug In 2.0

Viktigt med förbyggande arbete

Utifrån de fallstudier som gjorts i den andra delen av projektet har det blivit tydligt att ett effektivt förebyggande arbete kräver insatser på flera nivåer, både på individnivå, såsom att identifiera riskfaktorer, följa upp viktiga indikatorer och snabbt vidta åtgärder. Men också generella insatser, som att arbeta med trygghet, inkludering och positiva relationer mellan elever och skolpersonal.

Tre nivåer av förbyggande arbete i Plug In

Transnationellt arbete

Plug In 2.0 arbetar transnationellt genom ”School to Work” och utvecklar samarbetet kring studieavbrottsfrågan i Östersjöregionen.

School to Work

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare
  • Johanna Kreicbergs
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot