Publicerad: 4 april 2016

Dessa regioner ingår i Plug In 2.0

Göteborgsregionen (GR)
Sofia Reimer
sofia.reimer@grkom.se

Region Jämtland-Härjedalen
Eva Westman
ewa.westman@regionjamtland.se

Regionförbundet i Kalmar län
Peo Fahlström
peo.fahlstrom@rfkl.se

Region Kronoberg
Lennart Axelsson
lennart.axelsson@kronoberg.se

Region Västerbotten
Bertil Almgren
bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Region Östergötland
Malin Hammargren
malin.hammargren@regionostergotland.se

Region Gävleborg Carolin Sundberg
carolin.sundberg@regiongavleborg.se

Kommunförbundet Skåne
Mats Ingelström
mats.ingelstrom@kfsk.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot