Publicerad: 11 oktober 2018

SKL:s Skolanalys

I SKL:s skolsatsning Skolanalys erbjuder vi ett stöd för ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa förutsättningar för förbättrade skolresultat.

Erfarenheter från Sverige och andra länder har visat att det är möjligt att stärka den egna förmågan och förbättra elevernas studieresultat på relativt kort tid. Det kräver ett lokalt utvecklingsarbete som är fokuserat på rätt saker och är väl förankrat i alla led.

Det här är SKL:s Skolanalys

SKL:s Skolanalys handlar om att stärka den egna förmågan att utveckla skolan och förbättra skolresultaten. Arbetet utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare aktivt deltar i utvecklingsarbetet.

SKL:s Skolanalys följer en arbetsprocess i fyra steg under totalt ett års tid.

  1. SKL inventerar. Arbetet inleds med ett besök där SKL intervjuar företrädare för politiker, förvaltning, skolledare, lärare och elever. SKL gör även en genomlysning av statistik och annan dokumentation
  2. SKL återkommer därefter med en kartläggning och analys som diskuteras vid en särskild workshop med brett deltagande. SKL vägleder även inför utvecklingsarbetet som tar vid.
  3. Arbetet utgår hela tiden från kommunens egna insatser. SKL roll handlar om att ge stöd och vägledning.
  4. Kommunen genomför och följer upp, SKL följer upp och stöttar vid behov.
Arbetsprocess

Kostnad

Kostnad för medverkan är 85 000 kronor. Priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, samt återkoppling av SKL:s kartläggning och analys.

Kontakt och intresseanmälan

Kontakta oss om du vill ha mer information eller vill anmäla intresse för att delta i SKL:s Skolanalys.

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot