Publicerad: 11 oktober 2018

Utveckla lärmiljön genom DigiLys

Arbetsmodellen DigiLys bidrar till att utveckla lärmiljön genom kollegialt lärande och med koppling till forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetsmodellen DigiLys motsvarar de delar som Skolverket lyfter fram för ett systematiskt kvalitetsarbete. Summativa resultat i form av elevernas testresultat ger dig som pedagog analysunderlag till formativ bedömning och diskussioner om vad som kan göra lärmiljön bättre.

Detta sker genom analysmöten, då du tillsammans med dina kollegor analyserar elevernas testresultat på gruppnivå. De insatser som ni vill pröva för att förbättra resultaten inom olika områden, till exempel matematik, ska vara förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot