Publicerad: 12 december 2018

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och även ett viktigt verktyg för att stärka barns, ungas och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval.

I dag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer.

För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska
utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov.

Allmänna råd

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer fungerar som ett stöd för huvudmännens och studie- och yrkesvägledarnas planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning.

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer

Aktuella frågor inom SYV och prao

Vi har gjort en webbsändning med olika inslag för att lyfta aktuella frågor inom studie- och yrkesvägledning. Syftet är också att ge inspiration av goda lokala och regionala exempel på hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning, till exempel prao.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot