Publicerad: 24 september 2019

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och även ett viktigt verktyg för att stärka barns, ungas och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval.

I dag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer.

För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov.

Allmänna råd

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer fungerar som ett stöd för huvudmännens och studie- och yrkesvägledarnas planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning.

Allmänna råd med kommentarer, Skolverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot