Publicerad: 19 februari 2019

Prao

Prao blir obligatoriskt i grundskolan från och med höstterminen 2018.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskap om yrken och arbetsliv, men även att utvecklas och upptäcka nya sidor av sig själva.

Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 eller 9. I specialskolan gäller samma omfattning som i grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.

Hur prao i grundskolan organiseras är upp till varje huvudman. Dock måste all praktik, precis som arbete för minderåriga, följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Detta  gäller vid praktik för unga, Arbetsmiljöverket

Regler för arbetstider och arbetsuppgifter, Arbetsmiljöverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot