Publicerad: 18 oktober 2019

Arbetssätt: Ta tillvara fungerande lösningar och hitta nya

Utifrån forskning och kvalitetsgranskningar finns en rad utvecklingsområden. IMprove fokuserar på att göra gymnasieskolans organisation tillgänglig och skapa sammanhållna studievägar för nyanlända tjejer och killar.

På många håll i landet är introduktionsprogrammen redan idag ett bra alternativ för elever som saknar gymnasiebehörighet. Tack vare programmens flexibla utformning har skolor möjlighet att hitta lösningar som fungerar för den enskilda individen och kombinera studier på grundskole- och gymnasienivå. IMprove ska ta tillvara på de lokala lösningar som redan idag fungerar och utveckla nya på områden där det saknas.

Lokala metoder och arbetssätt ska testas och utvärderas

Under läsåret 2019/2020 testas de lokala metoderna och arbetssätten, för att till vårterminen 2020 följas upp och utvärderas. Läsåret 2020/2021 appliceras sedan de metoder och arbetssätt som visat sig ge bäst resultat i större skala.

Till sommaren 2021 ska dessa utvalda metoder och arbetssätt återigen följas upp och utvärderas för att slutligen paketeras i en hållbar modell som kan spridas till huvudmän och skolor.

IMproves utvecklingsområden

IMprove arbetssätt

Klicka för större bild.

Modellen ska också motverka diskriminering och främja utveckling

IMproves arbetssätt utgår från ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att synliggöra hur normer kring till exempel kön, socioekonomi, etnicitet och funktionsnedsättning samverkar och påverkar hur människor bemöts. Syftet är att vara medveten om och hur olika typer av förväntningar, bemötande och stöd erbjuds elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan.

Ett intersektionellt perspektiv kan också leda till reflektioner kring vilka behov som skolan har svårt att möta, varför det kan vara så och på vilka sätt organisationen behöver utvecklas för att möta och anpassas för alla elever.

Organisation för genomförande

SKL leder och samordnar i sin roll som projektägare projektet IMprove i samverkan med:

  • Region Sörmland
  • Kommunförbundet Skåne
  • Skaraborgs kommunalförbund
  • Karlstads kommun.

Varje region har i sin tur ett samordningsansvar för de lokala projekten på kommunal nivå. Den regionala projektledningen stöttar sina lokala projekt och skapar plattform för lärande och spridning av erfarenheter.

Processkarta

Tidplan

Processkarta

Informationsansvarig

  • Tenneh Björkander
    Projektkoordinator
  • Carolin Sundberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot