Publicerad: 28 juni 2019

Stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

Projektet Yrk In är en ESF-finansierad satsning som ska öka intresset för gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet är också att underlätta ungas etablering i arbetslivet, genom förbättrad yrkesutbildning.

illustration av två ungdomar

Alltför många av introduktionsprogrammens elever lämnar skolan utan varken behörighet till ett nationellt program eller kompetenser som hjälper dem att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet Yrk In, som SKL driver i samarbete med Region Västerbotten, Region Jämtland-Härjedalen, Region Gävleborg och Göteborgsregionen, pågår mellan mars 2018 och februari 2020. Det är en  ESF-finansierad satsning som har fått stöd i en utlysning. Den syftar till att öka intresset för yrkesprogrammen och underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad yrkesutbildning.

Målgrupp

Under ansökningsprocessen framkom ett tydligt behov av ett utvecklingsarbete för de unga som står längst från arbetsmarknaden. En stor del av denna grupp finns inom gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och språkintroduktion. Därför utgör elever på dessa program den primära målgruppen i Yrk In.

Från regional och lokal nivå såg man det som högsta prioritet att pröva nya modeller, metoder och arbetssätt för att öka anställningsbarheten hos denna grupp.

Så öppnar Lerums gymnasium upp utbildningsorganisationen för alla elever

– Målet är att tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever, genom att bland annat öka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. På individnivå är målet att ungdomarna som deltar i projektet upplever att de har fått det stöd de behöver för att bli behöriga att söka nationellt program, ta sin yrkesexamen eller öka sin anställningsbarhet, säger Peter Kristensson, lokal delprojektledare i Lerum, en av tolv kommuner som deltar i projektet.

Yrk In i Lerum

Förutom Lerums kommun deltar Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Gävle, Sandviken, Berg, Strömsund, Skellefteå, Norsjö, Storuman och Vilhelmina.

Projektets övergripande mål

Yrk In:s övergripande projektmål är att fler unga killar och tjejer

  • ska få möjlighet att delta i aktiviteter eller kurser som ökar deras anställningsbarhet
  • ska bli behöriga till, söka och påbörja en utbildning på gymnasieskolans yrkesprogram
  • ska slutföra gymnasieskolans yrkesprogram med en examen eller en plan för yrkeslivet.

Aktiviteter

För att nå de övergripande målen arbetar de lokala delprojekten med olika typer av aktiviteter och insatser som alla på olika sätt bidrar till att skapa den önskade utvecklingen.

Exempel på aktiviteter är arbetslivskunskap, specialanpassad studie- och yrkesvägledning, språkhandledning och matchning till anpassade yrkesspår. Alla delprojekt utgår från sin egen lokala kontext och den målgruppsanalys som gjorts.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot