Fristående verksamhet, bidrag

Här har SKL samlat information om kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor och andra skollagsreglerade verksamheter. Här finns också ett verktyg om kommunens roll som ansvarig för godkännande och tillsyn av fristående förskolor.

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor, en sammanställning av intressanta domar samt en kort film inspelad i december 2018 om vad som finns att tänka på när kommunen inför ett nytt år fattar beslut om bidragen till fristående huvudmän.

Svar på vanliga frågor om bidragsregler för fristående skolor och förskolor

Intressanta domar om fristående skolor (PDF, nytt fönster)

Att tänka på när det gäller kommunens bidragsbeslut 

Kommunens rutiner för godkännande och tillsyn

SKL har tagit fram ett webbaserat verktyg för egenvärdering av kommunens rutiner för fristående förskolor och annan enskild verksamhet som kommunen godkänner och har tillsyn över. Resultatet av egenvärderingen ger underlag för analys, diskussion och åtgärder i kommunen.

Testa verktyget eller ansök om att starta ett konto

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot