Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Kan vi ha olika bidrag utifrån, för olika åldrar och vistelsetider i förskolan?

Ja, enligt propositionen (2008/09:171) "Offentliga bidrag på lika villkor" förfogar kommunen själva över detaljeringsgraden i resursfördelningssystemet. Huvudsaken är att ett barn får samma resurser med sig, oavsett huvudman.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot