Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Vi har fått en faktura från en fristående förskola. Det barnet går nu i en kommunal förskola. Den fristående förskolan hävdar nu att de har två månaders uppsägningstid och vill få bidrag under den tiden. Måste vi betala?

Det är viktigt att skilja på avläsning inför utbetalning av bidrag och den uppsägningstid som gäller i förhållande till platsinnehavarna.

När det gäller avläsningstillfällen bör kommunen fastställa tydliga riktlinjer så att det inte behöver uppstå diskussioner. Många kommuner har t.ex. fastställt ett visst datum varje månad då avläsning sker. Den förskola där barnet är inskrivet i (och verkligen deltar i verksamheten) får ersättningen. Därmed ska inte kommunen behöva betala till två förskolor för samma barn samma månad.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot