Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Är det bara kostnader för rektor som ska ingå i undervisning eller ska även biträdande rektorer ingå?

Liksom i fråga 15 uppstår tveksamheter på grund av att kostnadsindelningen i förordningen inte stämmer överens med den redovisning som kommunerna gör i RS. I propositionen (2008/09:171) anges att även kostnaderna för rektor bör ingå i kostnader för undervisning. Vi har tidigare bedömt att det endast är rektor som avses, eftersom det är den befattningen som regleras i skollagen. Regeringen har under våren 2010 fattat beslut om ett tillägg i förordningen som är tänkt att förtydliga vad som menas. Enligt 4 kap 4 § punkt 1 ska även skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter ingå i kostnadsslaget undervisning. Enligt 4 kap 5 § punkt 1 ska förskolechef och andra anställda med ledningsuppgifter ingå i kostnadsslaget omsorg och pedagogisk verksamhet när bidragen till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas. Förändringen trädde i kraft den 1 juli 2010.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot