Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Enligt förordningen ska bidragen betalas ut med en tolftedel per månad. Innebär det att vi måste kontrollera hur många barn och elever som finns inskrivna varje månad?

Vissa kommuner gör avläsningar/avstämningar en gång per termin, andra en gång i månaden och en del kommuner arbetar med ersättning per dag. Vi bedömer att kommunerna även fortsättningsvis kan bestämma över hur ofta antalet barn och elever ska stämmas av. Utbetalningarna däremot, ska ske varje månad, om inte huvudmannen och kommunen kommit överens om annat. Görs avläsningarna en gång per termin, bör utbetalningarna kunna grundas på ett preliminärt antal barn/elever och sedan justeras utifrån faktiskt antal vid avläsningstillfället.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot