Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

I vilken kostnadspost ska städkostnaderna ingå?

Vanligtvis ingår inte städkostnader när driftskostnader för lokaler beräknas. I insamlingen av statistik för pedagogiska verksamheter, som SCB gör på uppdrag av Skolverket i samband med räkenskapssammandraget (RS), ska dock städkostnader ingå i lokalkostnaderna. Av de nämnda kostnadsslagen är lokalkostnaden därför den som verkar mest logisk att använda. Vi ser dock inget hinder för att kommunerna har en ”övrigtpost” utöver de uppräknade kostnadsslagen. Det viktigaste är att alla kostnader som hör till verksamheten och som inte anses vara administration, ingår i bidraget innan administrations- schablonen beräknas.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot