Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Kan en kommun välja att betala ersättning för faktiska lokalkostnader om det är gynnsamt för den fristående skolan eller enskilda förskolan?

Nej, inte om kommunens genomsnittliga lokalkostnader inom respektive verksamhetsform kan anses vara rättvisande. Det är bara om jämförelsen med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig som det kan finnas skäl till undantag, förutsatt att den fristående skolans kostnad är skälig. Enlig propositionen (2008/09:171) är regeringens motiv för att ersättningen ska utgå från kommunens genomsnittliga lokalkostnader dels att ersättning för faktiska lokalkostnader kan vara kostnadsdrivande, dels att det skulle innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen. Ersättningen ska i princip varken vara högre eller lägre än vad kommunen betalar för sina egna lokaler. Det skulle dessutom, enligt propositionen, medföra kraftigt ökade administrativa kostnader att göra en skälighetsbedömning av hyresnivån i varje enskilt fall.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot