Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Kan vi ha olika bidrag utifrån barnens ålder och årskurser i skolan?

Ja, enligt propositionen (2008/09:171) förfogar kommunen själva över detaljeringsgraden i resursfördelningssystemet.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot