Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Måste en fristående skola få ersättning för skolskjutskostnader?

Nej, reglerna för skolskjutsar berörs inte av de nya bidragsreglerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot