Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Om de kommunala enheterna måste vidta besparingar och får minskat bidrag under innevarande år, måste vi väl kunna minska ersättningen även till de fristående skolorna och enskilda förskolorna?

Ja, genom en ny bestämmelse i förordningen 4 kap 2 § kan en kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i sin egen regi även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån. Ett nytt bidragsbeslut ska dock inte gälla för redan utbetalade bidrag. Det är enbart återstående utbetalningar under budgetåret som kan minskas. Observera att den nya bestämmelsen får tillämpas för första gången på bidrag som avser kalenderåret 2011.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot