Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Ska man beräkna en schablon på 3 procent för administration för pedagogisk omsorg som till exempel utförs av en mormor?

Nej, pedagogisk omsorg omfattas inte av de nya bidragsreglerna under 2010. Enligt skollagen 2 a kap. 17 a § ska bidraget till pedagogisk omsorg bestämmas med hänsyn till barnets behov och huvudmannens åtagande efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till egna verksamheter av samma slag. Några krav på indelning i olika kostnadsposter eller användande av schabloner finns inte.

Från och med 2011 gäller likabehandlingsprincipen även för bidrag till pedagogisk omsorg. Observera att schablonen för administration är en procent för pedagogisk omsorg.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot