Publicerad: 13 december 2018

Fråga och svar

Ska lokalkostnader ingå i kompensationen för mervärdesskatt?

Ja, av skol- respektive gymnasieförordningen (14 kap 4 § respektive 13 kap 3 §) framgår att schablonbeloppet för mervärdesskatt ska uppgå till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp).

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot