Publicerad: 13 december 2018

Fråga och svar

Kommunens skolkuratorer och skolpsykologer finns i en resursenhet och får gratis nyttjas av både kommunens skolor och fristående skolor. Nu vill de fristående skolorna få ersättning för detta i bidraget istället och själva anställa personal. Måste vi ge dem ett bidrag trots att vi erbjuder dem tjänsten gratis?

Enligt regelverket ska elevhälsa ingå i bidragsbeloppet. Enskilda huvudmän har alltså rätt att få ersättning för det i bidraget. Med utgångspunkt från kommunallagen kan fri tillgång till en kommunal elevhälsa betraktas som ett stöd till en enskild anordnare och det bör kommunen inte ge eftersom detta strider mot kommunallagen.

Kommunen kan därmed inte tvinga de enskilda huvudmännen att använda sig av kommunens personal. Omvänt kan en enskild huvudman inte kräva att få tillgång till kommunens verksamheter istället för att få ersättning.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot