Publicerad: 13 december 2018

Fråga och svar

Vår kommun har ingen egen gymnasieskola men har samverkansavtal med tre andra kommuner. Vilket pris ska vi betala till fristående skolor?

Om kommunen inte anordnar ett program men erbjuder det i samverkan med en eller flera andra kommuner ska den betala det pris som finns i samverkansområdet.

Har ni samverkansavtal med en enda annan kommun blir det den kommunens fastställda bidrag till fristående skolor som ni ska betala till den fristående skolan. Om det är flera kommuner som ingår i ett samverkansavtal, så är det bästa om det finns en gemensam prislista. Finns det inte någon gemensam prislista bedömer SKL att det näst bästa är att beräkna en genomsnittlig ersättning utifrån ersättningarna till fristående skolor i de kommuner som anordnar programmet.

Ett annat alternativ är att utgå från lägeskommunens ersättningsnivå till fristående skolor. Det har ”godkänts” i domstolarna men SKL bedömer att det är ett sämre alternativ eftersom det innebär att kommunen betalar olika ersättningsbelopp till olika fristående skolor.

Om kommunen inte erbjuder programmet eller vissa utpekade inriktningar, ska den fristående skolan ersättas enligt riksprislistan. Den finns på Skolverkets webbplats, www.skolverket.se.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot